GRAND PRIX BIENNALE
GRAND PRIX BIENNALE
GRAND PRIX BIENNALE
GRAND PRIX BIENNALE
GRAND PRIX BIENNALE

GRAND PRIX BIENNALE

GRAND PRIX VIII MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE ARCHITEKTURY W KRAKOWIE

Nagrodę przyznano za trafne rozwiązanie łączące w sobie pojęcia piękna, ekologii i etyki w miejscu, które od lat czeka na ideę.   Jednoznaczna definicja ”zielonego” trójkąta Błoń poprzez określenie formy i funkcji jego trzeciego wierzchołka zamyka przestrzeń w jednolitą i spójną całość. Idea przywraca homogeniczny niegdyś charakter miejsca eliminując ruchliwą ulicę z otwartego krajobrazu.   Mimo wprowadzenia nowej struktury zabudowy zachowano unikalną wartość Błoń, stwarzając równocześnie możliwości percepcji miasta i najbliższego otoczenia z widokowej ‚areny – forum’.    Ochrona istniejących wartości miejsca jest wyrazem etycznego zachowania, eliminacja uciążliwych dla środowiska rozwiązań komunikacyjnych stanowi znak ekologicznego odniesienia do otoczenia, logiczne dopełnienie budowy formy i czytelność przesłania stanowi
o pięknie propozycji.