MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA
MONS KLINT DANIA

MONS KLINT DANIA

INWESTOR            GEO CENTER MONS KLINT
PROJEKTANT       MOFO ARCHITEKCI
LOKALIZACJA
MONS KLINT DANIA, POWIERZCHNIA 5000m2
PROJEKT KONKURSOWY